Termeni și condiții

Contact

Calea Floreasca 169A, Corp B, etaj 8
014459 Bucuresti
România
J40/8180/1994
RO5575204
Email: office@daikin.ro
Phone +40/21/307 97 00
Fax +40/21/307 97 29

Titularul de media, editor şi producător:

DAIKIN Airconditioning Central Europe HandelsgmbH
Court of registry: Regional Court Wiener Neustadt
Trade register number: FN97788g
VAT-ID-Nr.: ATU 19112207
DVR-nr. 0739529

Consideraţii legale

Toate operaţiile de acces şi utilizare a site-ului web Daikin Europe N.V. se supun următorilor termeni şi condiţii (menţionaţi, colectiv, sub numele „Consideraţii legale”). Prin accesarea şi utilizarea site-ului web Daikin, dvs. acceptaţi versiunea Consideraţiilor legale care este în vigoare la momentul accesului. Daikin îşi rezervă dreptul de a modifica periodic şi la propria discreţie Consideraţiile legale, fără a anunţa în prealabil. Continuarea utilizării acestui site web va însemna acceptarea Consideraţiilor legale amendate. Aveţi responsabilitatea de a vă informa cu privire la Consideraţiile legale în vigoare la momentul accesului şi utilizării acestui site web. Dacă încălcaţi oricare dintre termenii şi condiţiile Consideraţiilor legale, autorizaţia dvs. de utilizare a site-ului web se încheie în mod automat.

Copyright

Conţinutul şi prezentarea acestui site web sunt deţinute de sau licenţiate către Daikin şi sunt protejate de legile de copyright şi alte drepturi de proprietate intelectuală. Orice utilizare neautorizată a conţinutului poate încălca aceste legi. Sunt rezervate toate drepturile care nu sunt acordate explicit în prezentul document. Reproducerea, transferul, distribuirea sau stocarea unei părţi sau a întregului site web în orice mod, fără acordul scris prealabil al Daikin, sunt interzise. Puteţi solicita permisiunea prin intermediul acestui formular: https://my.daikin.eu/scripts/DACE-RO/pardot/contacts_us_dace-ro.html

Cu excepţia paginilor care poartă menţiunea „tipăriţi această pagină”, puteţi tipări doar o singură copie a conţinutului pentru propria dvs. utilizare personală şi necomercială, cu condiţia ca orice copie a acestor documente să reţină toate notificările de copyright sau alte notificări de proprietate, precum şi orice derobare de responsabilitate, specificată de acestea.

Nume comercial / Mărci comerciale

Toate Numele comerciale, Mărcile comerciale, Siglele şi Imaginile afişate pe acest site web, care aparţin Daikin acum sau în viitor, sunt/vor fi proprietatea exclusivă a Daikin sau sunt licenţiate către aceasta sau filialele sale. Accesul dvs. la acest site web nu trebuie să semnifice acordarea, prin implicaţie sau altfel, a vreunei licenţe sau drept de utilizare a oricăror Nume comerciale, Mărci comerciale, sigle şi imagini care apar pe acest site web, fără acordul scris prealabil al Daikin. Vă puteţi înscrie pentru acord prin intermediul acestui formular: https://my.daikin.eu/scripts/DACE-RO/pardot/contacts_us_dace-ro.html

Utilizarea legăturilor

Acest site web conţine legături către site-uri terţe, asupra cărora Daikin nu are niciun control. Daikin nu face nicio afirmaţie, de niciun tip, cu privire la vreun site web la care aţi putea avea acces prin intermediul prezentului site.

Când accesaţi site-uri web de la terţi pornind de la acest site web, faceţi aceasta pe propria dvs. răspundere. Daikin nu este responsabilă pentru precizia, oportunitatea, fiabilitatea, adecvarea, secvenţierea sau caracterul complet al oricăror informaţii, date, opinii, sfaturi sau declaraţii efectuate pe aceste site-uri web, nici pentru calitatea oricăror produse sau servicii disponibile pe ele.

Daikin furnizează aceste legături pentru folosul dvs. şi doar în scopuri de informare. Includerea acestor legături nu implică faptul că Daikin susţine sau acceptă vreo responsabilitate cu privire la conţinutul sau utilizările acestor site-uri web. Daikin vă sfătuieşte să citiţi mai întâi termenii şi condiţiile acestor site-uri web.

Legarea la site-ul web Daikin

Puteţi face o legătură la site-ul web Daikin cu condiţia să fie clar menţionat (în legătură) că vizitatorii site-ului dvs. web vor fi redirecţionaţi la site-ul web Daikin. Legătura nu trebuie să inducă în eroare şi nu trebuie să aibă ca rezultat afişarea informaţiilor de pe site-ul web Daikin astfel încât să pară că aparţin altui site web. De exemplu, introducerea în frame-uri şi legăturile inline către site-ul web Daikin nu sunt permise fără permisiune scrisă prealabilă a Daikin.

Puteţi solicita permisiunea prin intermediul acestui formular: https://my.daikin.eu/scripts/DACE-RO/pardot/contacts_us_dace-ro.html

Nicio legătură nu trebuie să apară pe vreo pagină a site-ului dvs. web sau în orice context care include conţinut sau materiale ce pot fi interpretate ca obscene sau infracţionale ori care încalcă sau instigă la încălcarea oricăror drepturi ale terţilor.

Garanţie şi derobarea de responsabilitate pentru utilizarea site-ului web

Daikin nu garantează că accesul la acest site web şi conţinutul lui vor fi neîntrerupte sau fără erori. Acest site web şi tot conţinutul său sunt furnizate „aşa cum sunt”, fără ca niciun fel de garanţii, explicite sau implicite, inclusiv, dar fără a se limita la orice garanţii de titulatură sau neîncălcare, ori garanţii implicite de vandabilitate sau adecvare pentru un anumit scop, să fie acordate în legătură cu disponibilitatea, acurateţea, securitatea, fiabilitatea sau conţinutul site-ului web.

Acest site web poate să conţină erori tehnice sau de alt tip, inadvertenţe sau erori tipografice. Daikin poate efectua modificări privind conţinutul, prezentarea şi serviciile accesibile pe site-ul web, inclusiv preţuri şi descrieri ale oricăror produse listate aici, în orice moment şi fără notificare. Conţinutul sau serviciile de pe acest site web pot fi neactuale, iar Daikin nu face niciun angajament de actualizare a acestui conţinut sau servicii.

Nici Daikin, nici orice subcontractant implicat în crearea, producerea sau livrarea oricărui conţinut din acest site web nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune directe, indirecte, accidentale, speciale, pe cale de consecinţă sau punitive, pierderea profiturilor sau pierderi pentru întreruperea afacerilor, care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a acestui site web, chiar dacă Daikin a fost anunţată în legătură cu posibilitatea acestor daune.

Daikin nu-şi asumă nicio responsabilitate şi nu va accepta nicio răspundere pentru daune, viruşi care pot infecta calculatorul dvs. sau orice altă proprietate care are legătură cu sau rezultă din utilizarea dvs. sau accesul la acest site web. Unele jurisdicţii nu permit excluderea anumitor garanţii sau limitări ale reponsabilităţii, prin urmare este posibil ca limitările sau excluderile de mai sus să nu vi se aplice. În acest caz, răspunderea Daikin va fi limitată la gradul maxim permis de lege.

Dacă nu sunteţi mulţumiţi de vreo porţiune a site-ului web, singurul dvs. remediu constă în încetarea utilizării acestui site web de către dvs.

Transmiterea electronică a datelor

Prin transmiterea datelor (inclusiv mesaje, documente şi fişiere) la Daikin prin mijloace precum poşta electronică sau formulare disponibile pe acest site web, sunteţi de acord că:

1) Materialul nu va conţine nicio informaţie care este ilegală sau nepotrivită în orice alt mod pentru a fi publicată;
Veţi face eforturi rezonabile pentru a scana şi elimina orice viruşi sau alte caracteristici contaminante sau distructive înainte de trimiterea oricărui material.
2) În plus, vă angajaţi să nu efectuaţi nicio acţiune care să impună o sarcină nerezonabilă sau disproporţionat de mare pe infrastructura acestui site web.
3) Sunteţi de acord să despăgubiţi, să nu acuzaţi şi, la alegerea noastră, să apăraţi Daikin şi responsabilii, directorii, angajaţii, acţionarii, agenţii şi reprezentanţii săi cu privire la orice şi toate solicitările terţilor, răspundere, daune şi/sau costuri care rezultă din utilizarea necorespunzătoare de către dvs. a acestui site web, încălcarea acestor Consideraţii legale, sau încălcarea ori utilizarea de către orice alt utilizator al contului dvs., a oricăror drepturi de proprietate intelectuală, sau orice alt drept al oricărei persoane sau entităţi.

Protecţia datelor şi cookie-urile

Toate datele personale pe care Daikin le colectează de la dvs. când utilizaţi acest site web vor fi procesate în conformitate cu Politica noastră de confidenţialitate a datelor (https://www.daikin.ro/ro_ro/politica-de-protectie-a-datelor.html) şi Notificarea privind cookie-urile (https://standbyme.daikin.ro/ro/cookie-policy). Confirmaţi că, atunci când utilizaţi acest site web, sunteţi de acord ca datele dvs. personale să fie utilizate şi procesate în conformitate cu Politica noastră de confidenţialitate a datelor şi Notificarea privind cookie-urile.

Legislaţia aplicabilă şi jurisdicţia

Daikin operează şi controlează acest site web din locaţii amplasate în Belgia. Prin urmare, informaţiile de pe acest site web sunt considerate, prin prezenta, a fi furnizate în Belgia şi guvernate de şi supuse legilor din Belgia, fără a ţine cont de vreun principiu privind conflictul între legislaţii. În gradul maxim permis de legile aplicabile, dvs. vă supuneţi jurisdicţiei exclusive a tribunalelor din Bruxelles.

Termeni diverşi

Dacă orice prevedere a acestor Consideraţii legale va deveni sau va fi declarată ilegală, nulă ori inaplicabilă indiferent de motiv, această prevedere va fi considerată detaşabilă de aceste Consideraţii legale şi nu va afecta valabilitatea şi aplicabilitatea niciunei prevederi rămase. Aceste Consideraţii legale reprezintă întregul acord dintre dvs. şi Daikin cu privire la subiectele conţinute.

Acest site web este operat de Daikin Europe N.V., o companie înregistrată în Belgia, având sediul în 8400 Oostende (Belgia), Zandvoordestraat 300, înregistrată în RPR din Oostende cu numărul de companie 412.120.336.

Versiunea 1.3, mai 2013